Navigera till sidans huvudinnehåll

Kultur för hälsa - Äldre

Hälsofrämjande och förebyggande insatser för den äldre målgruppen är viktiga för en bättre folkhälsa och kulturella aktiviteter kan vara en faktor som bidrar till ett hälsosamt åldrande. Forskningar visar att kultur har en stark påverkan på fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa hos äldre. Dessutom främjar det salutogena perspektivet och kan fungera både i sjukvård, rehabilitering och som friskvård i olika slag av hälsofrämjande och förebyggande arbete.