Navigera till sidans huvudinnehåll

Hbtqi-arbetet i Region Jönköpings län

Arbetet med hbtqi-frågor ingår i arbetet med jämlik vård. Ett av målområdena för hbtqi-arbetet i Region Jönköpings län är att alla ska känna sig välkomna att arbeta inom vår organisation, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.