Navigera till sidans huvudinnehåll

Levande bibliotek och Peer

Inom Region Jönköpings län har det under många år funnits ett stort intresse av att samverka med representanter för patienter och närstående. Det ger erfarenheter och upplevelser från en helt annan synvinkel av verksamheten, eller av tjänster som levereras varje dag.

Genom att lyssna på personens egna, subjektiva berättelse av hur det är att vara sjuk/närstående, kan det ge helt unika möjligheter att se på det invanda med nya ögon. Denna bild kan vara avgörande i prioriteringen av till exempel ett förbättringsarbete på ett sätt som verkligen gör skillnad för de ni finns till för. 

Levande bibliotek och Peer består i dag av cirka 100 personer i olika åldrar med olika bakgrund och kompetenser. Personerna representerar någon sjukdomsgrupp eller är närstående. Gemensam nämnare är att de alla vill bidra med sina erfarenheter av hälso- och sjukvård. Se nedan hur du bokar till exempel till projekt- och utvecklingsarbete, utvecklingsdagar, workshops, introduktionsutbildningar, konferenser eller till Länsgemensamma programområden (LPO).

Levande biblioteket består av personer med framförallt erfarenhet av kroppsliga vården. Peer samlar personer med erfarenheter från psykiatrisk vård.

Verksamheter som önskar ha patient- eller närståendemedverkan i till exempel utvecklingsarbete kan vända sig till nätverken för att anlita en person. Då sker en form av matchning och en förfrågan går ut till deltagare i Levande bibliotek/Peer. Här kan du också få tips och råd kring arbetsformer, metoder och verktyg för arbete med patienter som medskapare. Länkar till arvodering mm hittar du under nedanstående flikar. 

Hur bokar jag en person med egen erfarenhet?

Här ser du ett flödesschema som beskriver hur processen ser ut för en bokning. (Hur bokas person med egen erfarenhet).

Under länkar - till höger på den här sidan hittar du bokningen som startar igång processen. Frågor som vi behöver ha svar på när du bokar är till exempel:

  • Typ av uppdrag
  • Antal personer
  • Önskad erfarenhet och kompetens
  • Tid och plats för uppdrag
  • Vilka övriga personer, målgrupp, finns i rummet? Antal?
  • Syfte och förväntningar på personen
  • Fakturauppgifter/Ansvarskod

Hur arvoderas personen med egen erfarenhet?

På sidan Arvodering av uppdrag finns information om ersättning och vad som arvoderas. För Levande böcker används blanketten "Reseräkning utan traktamente", som du fyller i tillsammans med arvoderad person, skriv i ansvarskod, arbetad tid, ev milersättning och utlägg och skicka efter det till ekonomihandläggare.  Reseräkning/Arvoderingsblankett

Ska personen arvoderas för arbete inom LPO (Länsgemensamt programområde) eller LAG (Länsgemensam arbetsgrupp) används gemensamt ansvar. Ta då kontakt med louise.nordlund.johansson@rjl.se. 

Måste jag boka genom Levande bibliotek/Peer?

Nej, du behöver inte alls boka person med egen erfarenhet genom nätverken. Du kan självklart själv ställa frågan till personer du kommer i kontakt med i din verksamhet. Viktigt dock att ni är överens om syfte och omfattning av medverkan, ev arvode mm. Ta gärna kontakt med samordnare louise.nordlund.johansson@rjl.se om du vill få råd och vad som kan vara bra att tänka på. 

Hur ska jag som profession tänka vid samskapande med person med egen erfarenhet?

Här hittar du en presentation om just detta. (För profession - arbete med patient- och närståendemedverkan) Och på sidan Samskapande med patienter och närstående-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se) hittar du mer information. 

Till dig som är person med egen erfarenhet

Du som har erfarenhet av att vara patient eller närstående har mycket att bidra med i utvecklingen av hälso- och sjukvård samt kommunernas verksamheter. Tack för att du vill vara med och dela detta! Under relaterat innehåll - till höger på den här sidan hittar du ett flödesschema som beskriver hur processen ser ut när verksamheten önskar boka en person till uppdrag. (Hur bokas person med egen erfarenhet).  På sidan Arvodering av uppdrag finns information om ersättning och vad som arvoderas. För Levande böcker används blanketten "Reseräkning utan traktamente", som du fyller i tillsammans med verksamheten. När ni tillsammans kommit fram till arbetad tid, ev milersättning och utlägg tar verksamheten över och skickar till sin ekonomihandläggare. 

Arvodesuppdrag för regionen betalas ut som lön där skatt beräknas utifrån en sidoinkomst som motsvarar 30% av bruttobeloppet. För att se sin lönespecifikation/utbetalning kan man, oavsett bank, logga in med bank-id via e-dokument — Startsida (itella.se)

Vill du engagera dig som Levande bok/Peer?

För dig som har egna erfarenheter som patient eller närstående och som vill vara med och utveckla hälso- och sjukvården, skicka in intresseanmälan via 1177.  Vill du dela med dig av din erfarenhet? Jönköping län - 1177 . Efter detta tar vi kontakt med fortsatt samtal och kortare utbildning.  

Det går också bra att kontakta oss direkt på levandebibliotek@rjl.se eller peeruppdrag@rjl.se. 

Det här är Region Jönköpings län - se filmen där vi berättar om vad vi gör för länets invånare. Välkommen till Region Jönköpings län (vimeo.com)