Navigera till sidans huvudinnehåll

Levande bibliotek och Peer

I Region Jönköpings län har det länge funnits ett stort intresse av att samverka med representanter för patienter och närstående. Det ger erfarenheter och upplevelser från en helt annan synvinkel av verksamheten, eller av tjänster som levereras varje dag.

Att lyssna på personens egna, subjektiva berättelse av hur det är att vara sjuk eller närstående, kan ge helt unika möjligheter att se på det invanda med nya ögon. Denna bild kan vara avgörande i prioriteringen av till exempel ett förbättringsarbete på ett sätt som verkligen gör skillnad för dem vi finns till för. 

Levande bibliotek och Peer består av cirka 100 personer i olika åldrar med olika bakgrund och kompetenser. Personerna representerar någon sjukdomsgrupp eller är närstående. Gemensam nämnare är att de alla vill bidra med sina erfarenheter av hälso- och sjukvård.

Se nedan hur du bokar representanter till projekt- och utvecklingsarbete, utvecklingsdagar, workshopar, introduktionsutbildningar, konferenser eller medverkan i länsgemensamma programområden (LPO).

Levande biblioteket består av personer med framförallt erfarenhet av kroppsliga vården. Peer samlar personer med erfarenheter från psykiatrisk vård.

Verksamheter som önskar patient- eller närståendemedverkan i sitt utvecklingsarbete kan vända sig till nätverken för att anlita en person. Då sker en matchning och en förfrågan går ut till deltagare i Levande bibliotek/Peer. Här kan du också få tips och råd kring arbetsformer, metoder och verktyg för arbete med patienter som medskapare.

Hur bokar jag en person med egen erfarenhet?

Flödesschema som beskriver bokningsprocessen 

Uppdragsförfrågan för Levande bibliotek och Peer, Esmaker

Frågor som vi behöver ha svar på är till exempel:

  • Typ av uppdrag
  • Antal personer
  • Önskad erfarenhet och kompetens
  • Tid och plats för uppdrag
  • Vilka övriga personer, målgrupp, finns i rummet? Antal?
  • Syfte och förväntningar på personen
  • Fakturauppgifter/Ansvarskod

Hur arvoderas personen med egen erfarenhet?

Arvodering till person med egen eller anhörigerfarenhet

För Levande böcker används blanketten Reseräkning utan traktmente, som du fyller i tillsammans med arvoderad person, skriv i ansvarskod, arbetad tid, eventuell milersättning och utlägg och skicka efter det till ekonomihandläggare.

När personen arvoderas för arbete i ett länsgemensamt programområde (LPO) eller en länsgemensam arbetsgrupp används gemensamt ansvar. Kontakta louise.nordlund.johansson@rjl.se

Måste jag boka genom Levande bibliotek/Peer?

Nej, du behöver inte alls boka person med egen erfarenhet genom nätverken. Du kan självklart själv ställa frågan till personer du kommer i kontakt med i din verksamhet. Det är viktigt att ni är överens om syfte och omfattning av medverkan och eventuellt arvode.

Kontakt gärna samordnare louise.nordlund.johansson@rjl.se om du vill få råd och vad som kan vara bra att tänka på. 

Hur ska jag som profession tänka vid samskapande med person med egen erfarenhet?

Presentation om arbete med patient- och närståendemedverkan

Mer information: Samskapande med patienter och närstående

Till dig som är person med egen erfarenhet

Du som har erfarenhet av att vara patient eller närstående har mycket att bidra med i utvecklingen av hälso- och sjukvård och kommunernas verksamheter. Tack för att du vill vara med och dela detta!

Flödesschema som beskriver processen när en verksamhet vill anlita en person med egen erfarenhet

Arvodering av uppdrag

För Levande böcker används blanketten Reseräkning utan traktamente, som du fyller i tillsammans med verksamheten. När ni tillsammans kommit fram till arbetad tid, ev milersättning och utlägg tar verksamheten över och skickar till sin ekonomihandläggare. 

Arvodesuppdrag för regionen betalas ut som lön där skatt beräknas utifrån en sidoinkomst som motsvarar 30 % av bruttobeloppet. För att se din lönespecifikation/utbetalning kan du, oavsett bank, logga in med bank-id via e-dokument (itella.se)

Vill du engagera dig som Levande bok/Peer?

Du som har egna erfarenheter som patient eller närstående och som vill vara med och utveckla hälso- och sjukvården kan skicka in intresseanmälan via 1177: Vill du dela med dig av din erfarenhet?, 1177

Efter detta tar vi kontakt med fortsatt samtal och kortare utbildning.  

Det går också bra att kontakta oss direkt på levandebibliotek@rjl.se eller peeruppdrag@rjl.se.