Navigera till sidans huvudinnehåll

Passion för livet

Livscaféet Passion för livet ger seniorer kunskap och verktyg för att själva kunna ta ansvar för och skapa sig ett hälsosamt liv. 

Passion för livet innebär att en grupp seniorer träffas vid 6-10 tillfällen på så kallade Livscaféer. Under ledning av Passion för livet-handledare samtalar deltagarna om olika hälsoteman. Mellan livscaféerna provar deltagarna att göra personliga förändringar utifrån aktuellt tema. De områden som Passion för livet fokuserar på har enligt forskning en direkt påverkan på hälsa och livskvalitet:

 • Naturligt åldrande
 • Fysisk aktivitet
 • Förebygga fall
 • Mat och dryck
 • Social gemenskap
 • Läkemedel och äldre
 • Alkohol och äldre
 • Hälsa på internet

En viktig princip för Passion för livet är att seniorer själva äger kunskap, kan själva och tillsammans med andra göra förändringar i sin livsstil.

Material

Allt material är fritt att använda. Ge oss gärna feedback så utvecklar vi Passion för livet tillsammans.

Handledarhäfte

Inbjudan Livscafé

Deltagarlista

Att börja göra

Så gör man praktiskt i Livscafé

Livscaféblad variant 1

Livscaféblad variant 2

Förbättringskunskap

Intyg - mall

Informationsfolder

Promenadburk - inspiration till promenad

Livscafé

Träffarna i Passion för livet kallas för Livscafeér. Vanligast är att gruppen har 6-10 livscaféer med möjlighet att lägga till fler med ämnen som intresserar gruppen. Varje livscafé fokuserar på ett hälsotema och deltagarna får och ger varandra inspiration till att pröva förändringar hemma. Förändringarna och dess resultat ger nya insikter och ökad förståelse för att genomföra bestående livsstilsförändringar. Det handlar om att gå från ord till handling för att få bästa möjliga liv hela livet. Material till Livscaféer finns under fliken Material.

Livscafé 1 
Passion för livet - introduktion
Tema naturligt åldrande

Livscafé 2
Förbättringskunskap
Tema fysisk aktivitet

Livscafé 3
Tema fallprevention

Livscafé 4
Tema mat och dryck

Livscafé 5
Tema social gemenskap och existentiell hälsa

Livscafé 6
Tema läkemedel

Livscafé 7
Tema hälsa på internet

Livscafé 8
Tema äldre och alkohol - Material publiceras våren 2024

Passion för livet - med egenmakt

För alla människor är det betydelsefullt att ha kontroll över sin livssituation. Ett ord som kan beskriva detta är empowerment. Det finns ingen riktigt bra översättning för empowerment till svenska, men översättningar som används är egenmakt och egenkraft. Passion för livets modell att öka kunskap om hälsa, mötas i Livscaféer och göra egna förbättringar leder till emowerment.

Ta del av senioren Elsa Asks berättelse om programmet Passion för livet.

Utbildning för nya handledare

Handledarutbildningar i Passion för livet erbjuds på förfrågan – kontakta passion.livet@rjl.se

Handledarutbildning är till för dig som är senior eller arbetar nära seniorer och vill bli handledare i Livscaféer. Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap och verktyg för att kunna starta och leda ett livscafé i Passion för livet inom kort. 

Utbildningen för att bli handledare är två heldagar med några veckors mellanrum. Utbildningen kan också utformas enligt överenskommelse utifrån din/er kunskap om äldres hälsa och förbättringsarbete.

Innehåll - utbildningen för blivande handledare

 • Programmet Passion för livet
 • Att vara handledare för Passion för livet
 • Normalt åldrande och hälsa
 • Teori och praktik kring Passion för livets olika teman
 • Praktiska tips och material
 • Öva på att göra egna förbättringar inom ett eget valt tema

Plats

Qulturum Region Jönköpings län eller utformas enligt överenskommelse.

Utbildare

Susanne Lundblad, utvecklingsledare, Qulturum, Region Jönköpings län, och Eva Timén, folkhälsutvecklare, Region Jönköpings län

Hälsosam senior - Passion för livet digitalt

Programmet innhåller två digitala (eller om man vill fysiska) tillfällen á 2 timmar. En handledare leder en mindre grupp som vid tillfällena samtalar och och får kunskap om fysisk aktivitet, fallprevention, mat och dryck, social gemenskap och ytterligare några teman som främjar äldres hälsa.

Mellan tillfällen prövar deltagarna att göra en egen förändring utifrån Min Hälsoplan.

Hälsosam senior utgår från material som finns publicerat på 1177.se och Socialstyrelsens webplats.

Material för Hälsosam senior

Första tillfället:

Presentation Hälsosam senior - Första tillfället
Handledning - Hälsosam senior första tillfället

Andra tillfället:

Presentation Hälsosam senior - Andra tillfället
Handledning - Hälsosam senior andra tillfället

Materialet är fritt att använda. Ge gärna feedback så utvecklar vi Passion för livet tillsammans.

Kontakt

passion.livet@rjl.se

Susanne Lundblad, Utvecklingsledare
susanne.lundblad@rjl.se
0767-23 20 02

Eva Timén, Folkhälsoutvecklare
eva.timen@rjl.se
0768-06 41 88