Navigera till sidans huvudinnehåll

LPO psykisk hälsa

Kontaktuppgifter för länsgemensamt programområde psykisk hälsa, kortfattad information om insatser samt länkar till aktuella kunskapsstöd.

Uppdrag

Uppdraget till länsgemensamma programområden

Prioriterade insatser

Vård- och insatsprogram schizofreni

Kontakt

Processtöd

Jenny Olofsson, Psykiatriska kliniken Jönköping
jenny.olofsson@rjl.se

Ordförande

Marita Holm Löv, verksamhetschef, Psykiatriska kliniken Värnamo

Cili Blomgren, psykolog, Kungshälsans vårdcentral Huskvarna

Ledamöter

Annika Sköld Landberg, instruktör, Psykiatriska kliniken Jönköping

Mattias Vejklint, PKU-chef, Kommunal utveckling

Controller

Håkan Nyman Svensson, Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

Värdskap

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Primärvård och rehabilitering
Folkhälsa

Fakta

Faktagrupp psykisk hälsa barn och ungdomar

Faktagrupp psykisk hälsa vuxna

Regionalt och nationellt programområde

RPO psykisk hälsa, Sydöstra sjukvårdsregionen

NPO psykisk hälsa, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvården

Kunskapsstöd

Faktadokument psykisk hälsa barn och ungdomar

Vårdstöd psykisk hälsa barn och ungdomar

Faktadokument psykisk hälsa vuxna

Vårdstöd psykisk hälsa vuxna

Arbetsmaterial

Samarbetsrum LPO psykisk hälsa (begränsad behörighet)