Navigera till sidans huvudinnehåll

LPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Kontaktuppgifter för länsgemensamt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, kortfattad information om insatser samt länkar till aktuella kunskapsstöd.

Uppdrag

Uppdraget till länsgemensamma programområden

Prioriterade insatser

Implementering av nationella vårdförlopp:

Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete

Kontakt

Processtöd

Karin Wihlborg
karin.wihlborg@rjl.se

Ordförande

Catarina Viik Söderström, Tranås vårdcentral

Charlotte Jansson, Rehabiliteringscentrum

Controller

Namn

Värdskap

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Primärvård och rehabilitering
Folkhälsa

Fakta

Faktagrupp habilitering

Regionalt och nationellt programområde

RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, Sydöstra sjukvårdsregionen

NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsstöd

Försäkringsmedicin

Habilitering, Fakta

Habilitering, riktlinjer för specialiserad vård

Rehabilitering

Arbetsmaterial

Samarbetsrum LPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin (begränsad behörighet)