Navigera till sidans huvudinnehåll

Sjukhuskyrkan - kristen andlig vård

Den kristna andliga vården på sjukhus i Sverige bedrivs av sjukhuskyrkan. Inom öppen vård är den andliga vården i första hand ett ansvar för olika lokala kristna församlingar.

Kontaktuppgifter och aktiviteter:

Arbetssätt

Sjukhuskyrkan står till förfogande för patienter, närstående och personal som önskar samtal och firar andakter i sjukhusens meditations- och bönerum och på vårdavdelningar. Alla insatser mot enskilda bygger på frivillighet och respekt för människors integritet.

Sjukhuskyrkan samarbetar med företrädare för andra religioner och livstolkningar för att ge varje patient möjlighet att få andlig vård i enlighet med sina egna behov och önskemål.

Sjukhuskyrkan deltar i sjukhusens katastrofberedskap och medverkar i utbildning för personal. Sjukhuskyrkan är representerad i regionens etikråd.

Medarbetare

Inom sjukhuskyrkan arbetar präster och diakoner anställda av Svenska kyrkan och pastorer anställda av medlemssamfunden i Sveriges frikyrkosamråd. Personalen har fasta telefontider men kan även kontaktas via sökare/växel. Alla som arbetar i sjukhuskyrkan har tystnadsplikt.

Lokaler

Sjukhuskyrkans personal har expeditioner på respektive sjukhus. Det finns också ett meditations- och bönerum på varje sjukhus. Rummen har inga symboler eller utsmyckningar kopplade till någon specifik trosinriktning.

Symbol

Sjukhuskyrkans symbol är en blomma innesluten i ett kors. Blomman växer som ett skott på en avbruten stam och vill vara en symbol för liv och kraft, för tron på uppståndelsen. Ur det brustna, ur det brutna, kan något nytt växa fram.

Mer information

Om sjukhuskyrkan i Sverige