Navigera till sidans huvudinnehåll

Blödarfeber

Blödarfeber (hemorragisk feber) är ett sammanfattande begrepp för flera olika virusinfektioner som kan ge en mycket allvarlig sjukdomsbild som inkluderar blödningar. Ebola är den mest välkända sjukdomen, men till denna grupp räknas även lassafeber, Rift Valley-feber, Krim-Kongo hemorragisk feber, gula febern, Marburg, och hantavirus.

Vid misstanke om högsmittsam blödarfeber ska extra smittskyddsåtgärder vidtas och patienten provtas och vårdas på isoleringsavdelning. Se handlingsplan under Riktlinjer och rutiner. Vid positivt prov ska patienten flyttas till en högisoleringsavdelning.

Ebola är en samhällsfarlig sjukdom och alla andra virala hemorragiska febrar (förutom denguefeber och sorkfeber) är allmänfarliga, anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga.

Smittspårning

Behandlande läkare ansvarar för att initiera smittspårningen genom att inhämta den information som efterfrågas i smittskyddsanmälan. En tidig kartläggning bör göras av eventuellt exponerade personer, på vilket sätt de kan vara exponerad samt graden av exponering. Efter kontakt med smittskyddsläkaren tas ansvaret för smittspårningen över av smittskyddsläkaren. Exponerade personer ska informeras och följas under tre veckor från senaste exponeringsdatumet.

Smittskyddsblad

Läkarinformation om ebola finns på Smittskyddsläkarföreningens hemsida:

Smittskyddsanmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. Anmälan görs i formuläret Virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber.

Inloggning till Sminet:

Kostnadsfrihet

Eftersom blödarfebrar är allmänfarliga sjukdomar ska provtagning, vård och behandling vara kostnadsfri.

Riktlinjer och rutiner

Vårdhygieniska riktlinjer vid ebola och annan viral hemorragisk feber

Ebola och annan viral hemorragisk feber (VHF) - Handlingsplan för Region Jönköpings län

Skyddsutrustning och material vid ebola

Instruktion för på- och avklädning av skyddskläder vid ebola och annan VHF - bildstöd

Instruktion för på- och avklädning av skyddskläder vid ebola och andra VHF - för utskrift

Externa länkar

Sjukdomsinformation om virala hemorragiska febrar (VHF) (Folkhälsomyndigheten) 

Transport av patientprov och avfall vid känd eller misstänkt viral hemorragisk feber (VHF, blödarfeber) (Folkhälsomyndigheten)