Navigera till sidans huvudinnehåll

ESBL carba-bildande bakterier

ESBL carba (extended spectrum betalactamases med karbapenemasaktivitet) är en grupp enzymer hos Enterobacterales (tarmbakterier) som bryter ner både penicilliner, cefalosporiner och antibiotika av klassen karbapenemer, till exempel imipenem och meropenem. ESBL carba medför också ofta multiresistens mot andra antibiotikagrupper. Bärarskap i tarmen ger inga symtom. ESBL carba-producerande Enterobacterales kan orsaka samma infektioner som andra bakterier från tarmen, som exempelvis urinvägsinfektion eller sepsis.

ESBL carba-bildande bakterier är anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga.

Behandlande läkares ansvar

  • Ge patienten information om ESBL carba-bildande bakterier, inklusive hur det smittar – se smittskyddsblad för läkare
  • Markera bärarskapet under Smitta i Uppmärksamhetssignalen i Cosmic
  • Kontakta Vårdhygien vid nyupptäckt fall av ESBL carba-bildande bakterier inom vård och omsorg, för stöd i beslut om vårdhygieniska rutiner och eventuell smittspårning

Förhållningsregler

Eftersom sjukdomen inte räknas som allmänfarlig ges inga förhållningsregler. Ge information och råd enligt smittskyddsblad för patient.

Smittspårning

Nyupptäckta fall remitteras till infektionskliniken för uppföljning. Smittspårning är framför allt aktuell inom vård och omsorg.

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar: 

Smittskyddsanmälan

Alla fall ska senast dagen efter diagnos anmälas till smittskyddsläkaren via Sminet.

Inloggning till Sminet: 

Klinisk anmälan bör innehålla:

  • typ av infektion och anledning till undersökning (screening, utredning av sjukdomssymtom etc)
  • sannolikt smittland
  • smittväg
  • om patienten remitterats för uppföljning

Kostnadsfrihet

Patienten betalar ordinarie avgifter, eftersom sjukdomen inte är allmänfarlig.

Riktlinjer och rutiner

Vårdhygieniska riktlinjer - ESBL carba

Vårdhygien i kommunal vård och omsorg, multiresistenta bakterier

Avskrivning av bärarskap av multiresistenta bakterier (MRB)

MRB Provtagning patienter

MRB Provtagning personal och studerande samt vid nyanställning

MRB slutenvården - Information till patienter som kontrollodlas

MRB-checklista som patient kan fylla i själv

MRB-checklista, vid inläggning på sjukhus eller upprepade vårdkontakter i öppenvård

MRB-sticka för utskrift

Externa länkar

Sjukdomsinformation om ESBL carba-bildande bakterier (Folkhälsomyndigheten)