Navigera till sidans huvudinnehåll

ESBL-bildande bakterier

ESBL (extended spectrum betalactamases) är en grupp enzymer hos Enterobacterales (tarmbakterier) som bryter ner både penicilliner och cefalosporiner. ESBL medför också ofta multiresistens mot andra antibiotikagrupper. Bärarskap i tarmen ger inga symtom. ESBL-producerande Enterobacterales kan orsaka samma infektioner som andra bakterier från tarmen, som exempelvis urinvägsinfektion eller sepsis.

ESBL-bildande bakterier är anmälningspliktiga endast för diagnostiserande laboratorium.

Behandlande läkares ansvar

Ge patienten information om ESBL-bildande bakterier, inklusive hur det smittar – se smittskyddsblad för läkare
Markera bärarskapet under Smitta i Uppmärksamhetssignalen i Cosmic

Förhållningsregler

Eftersom sjukdomen inte räknas som allmänfarlig ges inga förhållningsregler. Ge information och råd enligt smittskyddsblad för patient.

Smittspårning

Sjukdomen är ej smittspårningspliktig.

Smittskyddsblad

Här hittar du alla smittskyddsblad, inklusive översättningar:

Smittskyddsanmälan

Ingen klinisk anmälan skall göras i Sminet. Endast det diagnostiserande laboratoriet behöver göra anmälan.

Kostnadsfrihet

Patienten betalar ordinarie avgifter, eftersom sjukdomen inte är allmänfarlig.

Riktlinjer och rutiner

Vårdhygieniska riktlinjer - ESBL (Extended-Spectrum Betalactamases)

Vårdhygien i kommunal vård och omsorg, multiresistenta bakterier

Avskrivning av bärarskap av multiresistenta bakterier (MRB)

MRB Provtagning patienter

MRB Provtagning personal och studerande samt vid nyanställning

MRB slutenvården - Information till patienter som kontrollodlas

MRB-checklista som patient kan fylla i själv

MRB-checklista, vid inläggning på sjukhus eller upprepade vårdkontakter i öppenvård

MRB-sticka för utskrift

Externa länkar

Sjukdomsinformation om ESBL-bildande bakterier (Folkhälsomyndigheten)