Navigera till sidans huvudinnehåll

Utbildningar och konferenser inom folkhälsa

Region Jönköpings län arrangerar både interna och externa utbildningar och konferenser inom folkhälsa. Här är några av utbildningarna som vi erbjuder och de annonseras oftast i kursportalen LoK. Anställda i Region Jönköpings län loggar in i kurskatalogen med sitt SITHS-kort. Övriga anställda loggar in med bank-id via länken.

I Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom" står att vård och omsorg vid demenssjukdom sker genom ett personcentrerat förhållningssätt. Detta innebär att personen som lever med demenssjukdom sätts i fokus, inte diagnosen. Personcentrerad vård innebär att man använder olika arbetssätt i syftet att höja livskvalité hos patienter/boenden. Det handlar också om att använda olika bemötandemetoder. En av dessa metoder kan vara musik, sång och dans. Region Jönköpings län erbjuder en inspirationskurs till personal på demensboende och särskilda boenden hur man med enkla medel kan öka välbefinnandet hos den demensdrabbade personen. 

Mer information om Dansens värde för personer med demenssjukdom

Region Jönköpings län ska bli bästa plats i landet att leva hela livet i, för att detta ska gälla alla invånare är det av vikt att arbeta utifrån ett hbtqi-perspektiv.

Verksamheter inom Region Jönköpings län och våra samarbetspartners inom kommuner och privata verksamheter i Jönköpings län med inriktning hälso- och sjukvård, vård och omsorg, elevhälsa och studenthälsa, kan bli diplomerade.
Läs mer om HBTQI-diplomering

Verksamheter inom Region Jönköpings län och våra samarbetspartners inom kommuner och privata verksamheter i Jönköpings län med inriktning hälso- och sjukvård, vård och omsorg, elevhälsa och studenthälsa, kan boka föreläsning som introduktion till hbtqi-diplomering eller som enskild föreläsning.
Läs mer om HBTQI-föreläsning

Lärcafé är en gruppverksamhet, ett koncept som är enkelt och bygger på att deltagarna styr innehållet. I ett Lärcafé är det samspelet mellan deltagarna med diagnos/symtom och vårdpersonal som genomsyrar modellen i ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Konceptet bygger på att gruppdeltagarna har samma eller liknande diagnos/symptom eller är anhöriga till en specifik diagnos- eller symptomgrupp. Modellen förespråkar även att det finns en person med erfarenhet av aktuell diagnos/symtom i gruppen.

Länk till mer information om Lärcafé 

Recovery College Jönköpings län är ett lärandecenter och erbjuder utbildning i att stödja återhämtning från psykisk ohälsa och stärka egenmakt. Kurserna är kostnadsfria och öppna för alla som är intresserade. 

Mer information och kurskatalog