Navigera till sidans huvudinnehåll

Kultur för hälsa - Vuxna

Dans kan vara en utmärkt träningsform för personer som har multipel skleros - MS. Dans innehåller många delar som rytm, musik, koordination, kreativitet, social interaktion och kan också bidra till att minska trötthet.

Läs mer om rehabdans för dig med MS

Dans kan vara en utmärkt rehabiliteringsform för personer som har haft en stroke. Hjärnan är plastisk och multimodal träning och stimulans har en stor betydelse för återhämtning efter stroke.

Dans för dig med stroke

Dans för Parkinson har under de senaste åren vuxit fram som en alternativ metod för behandling och hälsofrämjande aktivitet vid Parkinsons sjukdom.

Dans för dig med Parkinson

Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena, kan bidra till välbefinnande och en känsla av sammanhang och meningsfullhet. 

Läs mer om kulturunderstödd rehabilitering