Navigera till sidans huvudinnehåll

Barn och ungas psykiska hälsa

Ett barns första år är viktiga och lägger grund för den psykiska hälsan senare i livet. Genom att stärka skyddsfaktorer kring barn och unga ökar det deras motståndskraft mot psykisk ohälsa.