Navigera till sidans huvudinnehåll

Psykisk hälsa hos barn och unga - hälsofrämjande och förebyggande arbete

Psykisk hälsa barn och unga - hälsofrämjande och förebyggande arbete De första åren lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. Både sociala och psykologiska faktorer har betydelse. Därför är det en bra investering med tidiga insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga. Förutom föräldrar och andra viktiga vuxna är förskolan och skolan viktiga arenor för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Genom att stärka skyddsfaktorer kring barn och unga ökar det deras motståndskraft mot psykisk ohälsa, det ger dem en buffert att senare i livet klara av livets utmaningar och påfrestningar.

"Att inte bara överleva utan faktist också leva", Victoria C Wahlgren, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Victoria C Wahlgren, filosofie doktor och senior utredare på MUCF har många års erfarenhet av att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor både inom akademin och i myndighetsvärlden samt frågor som berör ungas levnadsvillkor. Victoria var uppdragsledare för kartläggningen om ungas psykiska hälsa som heter ”Att inte bara överleva utan faktiskt också leva” som publicerades den 2 juni. Kartläggningen är en av de få som frågar unga om orsaker till både psykisk hälsa och ohälsa men också vilket stöd unga vill ha av samhället.

Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva - en kartläggning om ungas psykiska hälsa, MUCF

"Det syns inte" -  Elias Nyberg, Arts and Hearts

Föreläsare Elias Nyberg arbetar till vardags inom Det syns inte, där han skapar preventiva utbildningsmaterial om psykisk hälsa utifrån den senaste forskningen. Elias ger en överblick över kunskapsläget när det gäller barn och ungas psykiska hälsa och dess koppling till digitala medier. Han går också igenom några forskningsbaserade verktyg vi kan använda oss för att förbättra vårt eget och våra ungas mående. 

Det syns inte, Arts and Hearts

Det syns inte, Arts and Hearts (filmad presentation)

"Det syns inte" i praktiken - Åsa Mernelius och Stina Arvidsson, Attarpsskolan 7-9, Jönköpings kommun

Åsa Mernelius, meriterad förstelärare inom SO och värdegrund tillsammans med Stina Arvidsson, leg psykolog som arbetar som skolpsykolog i Jönköpings kommun  berättar om hur de hittils arbetat för att implementera  ”Det syns inte”, planer framåt, ringar på vatten och hur lärare, elever, föräldrar mottagit materialet. 

Det syns inte i praktiken, Attarpsskolan

Unga, internet och övergrepp - Moa Lindh, Novahuset - Föreningen mot sexuellt våld

Moa Lindh arbetar med det förebyggande och uppsökande verksamheten på Novahuset samt har stödsamtal på deras samtalsmottagning. Föreläsningen berör ungas utsatthet på internet, vilka risker som finns och hur sexuellt våld kan förebyggas. Informationen kommer i första hand från de barn och unga Novahusets utbildare möter i det förebyggande arbete. Ämnen som berörs är bland annat sociala medier, spridning av  sexuella bilder, grooming, trakasserier och pornografi. Föreläsningen ger konkreta verktyg för att förebygga sexuellt våld och kränkande beteenden samt skydda barn genom rätt inställningar och förhållningssätt på sociala medier och internet.

Unga, Internet och övergrepp, Novahuset

Workshop

Menti workshop - Digitala mediers effekt på barn och ungas psykiska hälsa 1 november 2023