Navigera till sidans huvudinnehåll

Psykisk hälsa hos barn och unga - hälsofrämjande och förebyggande arbete

Psykisk hälsa barn och unga - hälsofrämjande och förebyggande arbete De första åren lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. Både sociala och psykologiska faktorer har betydelse. Därför är det en bra investering med tidiga insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga. Förutom föräldrar och andra viktiga vuxna är förskolan och skolan viktiga arenor för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Genom att stärka skyddsfaktorer kring barn och unga ökar det deras motståndskraft mot psykisk ohälsa, det ger dem en buffert att senare i livet klara av livets utmaningar och påfrestningar.