Navigera till sidans huvudinnehåll

E-biblioteket

Du som är anställd i Region Jönköpings län har tillgång till medicinska e-tidskrifter, e-böcker, databaser och kliniska kunskapsstöd. 

E-böcker och e-tidskrifter

Publication Finder

I Publication Finder kan du söka efter sjukhusbibliotekens e-tidskrifter och e-böcker alfabetiskt och utifrån ämne.
Sök i Publication Finder 

BrowZine

BrowZine är en webbplattform och app för sjukhusbibliotekens e-tidskrifter.
Sök i BrowZine

Clinical Key

Medicinsk söktjänst med e-böcker och e-tidskrifter.
Sök i ClinicalKey

Referensdatabaser

PubMed

National Library of Medicines stora databas med innehåll från Medline, tidskrifter och böcker.
Sök i PubMed

CINAHL

Databas med referenser till tidskriftsartiklar inom omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi.
Sök i CINAHL

PsycINFO

Databas med referenser till tidskriftsartiklar inom psykologi, psykiatri, sociologi, fysiologi, beteendevetenskap med mera.
Sök i PsycINFO

AMED

Databas med referenser till tidskriftsartiklar inom alternativmedicin, fysioterapi, arbetsterapi, rehabilitering, podiatri, palliativ vård med mera.
Sök i AMED 

ERIC

Databas med litteraturreferenser inom utbildning, pedagogik och lärande.
Sök i ERIC 

Web of Science

Tvärvetenskaplig databas som samlar data från flera vetenskapligt granskade referensdatabaser. Innehåller information om hur många gånger en artikel har citerats av andra forskare, samt en tidskrifts impaktfaktor.
Sök i Web of Science

Cochrane Library

Kunskapsbank för evidensbaserad sjukvård . Innehåller systematiska översikter inom medicin och andra hälsovårdsspecialiteter.
Sök i Cochrane Library 

Clinical Key

Medicinsk söktjänst med e-böcker och e-tidskrifter.
Sök i ClinicalKey 

SveMed+

Bibliografisk databas med referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. Från och med januari 2020 uppdateras inte längre SveMed+ med nytt material.
Sök i SveMed+

Kliniska kunskapsstöd

DynaMed

Ett kliniskt kunskapsstöd där du kan söka på symptom, behandling, diagnos och snabbt få den senaste sammanfattade evidensen, skrivna och granskade av läkare och forskare som är experter på ämnet. Skapa ett personligt kontooch få tillgång till allt innehåll hemifrån i webbläsaren eller som mobilapp.
Sök i DynaMed

Isabel

Ett differentialdiagnosverktyg som hjälper läkare att ställa diagnos vid behandlingstillfället. Utvärderar patientens demografi, tillstånd och symptom för att generera en lista av potentiella diagnoser i sannolikhetsordning.
Sök i Isabel

PubMed Clinical Queries

Ett sökverktyg med inbyggt metodfilter för kliniska frågeställningar.
Sök i PubMed Clinical Queries

FAKTA

Ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län.
Sök i FAKTA 

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Kunskapsstöd för dig som arbetar nära patienten.
Sök i Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Rikshandboken i barnhälsovård

Metod- och kunskapsstöd för dig som arbetar i barnhälsovården.
Sök i Rikshandboken i barnhälsovård

Vårdhandboken

Nationell vårdhandbok med kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och anvisningar.
Sök i Vårdhandboken

Evidensbaserad medicin

Cochrane Library

Kunskapsbank för evidensbaserad sjukvård . Innehåller systematiska översikter inom medicin och andra hälsovårdsspecialiteter.
Sök i Cochrane Library 

OTseeker

OTseeker är en databas som innehåller sammanfattningar av systematiska översikter, randomiserade kontrollerade studier och andra resurser som är relevanta för arbetsterapiinterventioner (ej fulltext).
Sök i OTseeker

PEDro

Sjukgymnastik,  systematiska översikter, kliniska prövningar, randomiserade kontrollerade studier, ej fulltext.
Sök i PEDro

PubMed Clinical Queries

sökverktyg med inbyggt metodfilter för kliniska frågeställningar
Sök i PubMed Clinical Queries

NeuroBITE

NeuroBITE (tidigare PsycBITE) är en databas med studier om kognitiva, beteendemässiga och andra behandlingar för psykologiska problem och andra problem som uppstår som en konsekvens av förvärvad hjärnskada.
Sök i NeuroBITE 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU

Myndighet med uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom bl.a. hälso- och sjukvård.
Sök i SBU 

SpeechBITE

Databas med interventionsstudier inom logopedområdet.
Sök i SpeechBITE

TRIP (Turning Research into Practice)

Verktyg för att hitta kliniska forskningsbevis
Sök i TRIP

Läkemedelsdatabaser

Svelic

Sökverktyg för öppet publicerade utredningar. Oberoende evidensbaserad läkemedelsinformation för sjukvården.
Sök i Svelic

Drug Monographs

Läkemedelsmonografier i ClinicalKey.
Sök i Drug Monographs

Janusinfo

Läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal.
Sök i Janusinfo

Micromedex

Evidensbaserad tjänst med information om läkemedel, toxiska substanser, ört- och alternativmediciner, läkemedelsbehandling, biverkningar och interaktioner. Använd Chrome som webbläsare. Mejla sjukhusbiblioteket för inloggningsuppgifter, biblioteket.jonkoping@rjl.se
Sök i Micromedex

Böcker, avhandlingar, uppsatser m.m.

Bibliotekskatalogen och bibliotekskonto

I bibliotekskatalogen kan du söka böcker och andra medier på sjukhusbiblioteken i Region Jönköpings län. Med ett eget bibliotekskonto kan du reservera böcker, förlänga dina lån och få en översikt över dina reservationer och lån.
Bibliotekskatalogen och bibliotekskonto

Äldre medicinska tidskrifter

Sjukhusbibliotekens bestånd av äldre tryckta medicinska tidskrifter finns i Libris.
Sök i LIBRIS

Nationella bibliotekskatalogen LIBRIS

LIBRIS är de svenska bibliotekens gemensamma katalog med mer än 7 miljoner titlar.
Sök i LIBRIS 

Examensarbeten och uppsatser i fulltext

Uppsök i Libris innehåller examensarbeten och uppsatser i fulltext.
Sök i Uppsök i Libris 

Forskningspublikationer och studentuppsatser

Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) samlar forskningspublikationer och studentuppsatser.
Sök i DiVA 

Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten

SwePub innehåller artiklar, konferensbidrag och avhandlingar publicerade vid svenska lärosäten.
Sök i SwePub

Vetenskapliga publikationer och tidskrifter

Google Scholar är en tjänst från söktjänstföretaget Google. Med hjälp av den kan man söka efter vetenskapliga publikationer och tidskrifter. 
Sök i Google Scholar

Övrigt

Cochrane Sverige

Fokus på att möjliggöra skapandet av vetenskapsöversikter i Sverige, att bidra till användningen av dessa översikter och att möjliggöra att Cochranes metod att granska och sammanfatta forskning används i Sverige.
Cochrane Sverige

GRADE Working Group

Från evidens till rekommendationer.
GRADE Working Group 

Internetmedicin.se

Kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd.
Internetmedicin.se 

Internetodontologi.se

Nationellt kunskapsstöd för svensk tandvård.
Internetodontologi.se 

Kunskapsguiden

Webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Stöd och vägledning för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.
Kunskapsguiden.se 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Riktlinjer som stödjer dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten.
Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen

Svenska institutet för standarder (SIS)

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder.
Svenska institutet för standarder (SIS)

Socialstyrelsens kunskapsdatabas för sällsynta tillstånd

Webbplats där du kan hitta och filtrera i kunskapsdatabasen för sällsynta hälsotillstånd.
Sällsynta hälsotillstånd, Socialstyrelsens kunskapsdatabas 

Sökhjälp

Hitta bra sökord för sökning i databaser

Använd Svensk MeSH när du behöver hitta bra sökord att använda när du söker i databaser. Du kan också använda Svensk MeSH som en ordbok, när du vill översätta medicinska termer från svenska till engelska och tvärtom. 
Svensk MeSH 

Hitta termer för upplevelser och bemötande i olika former

Ett antal termer som du kan använda som utgångspunkt när du vill hitta sökord som handlar om känslor, upplevelser och bemötande.
Termer för upplevelser och bemötande i olika former

Manualer

Manual Cinahl

Manual - lägga upp en stående sökning i databaserna AMED, CINAHL eller PsycINFO

Manual - spara sökningar och referenser och skapa bevakningar i PubMed

Manual PsycInfo

Manual PubMed

Behöver du hjälp med att söka information?
Sökhjälp och manualer

Vill du lära dig att söka mer metodiskt i PubMed? Anmäl dig till kursen: Fördjupad sökning i PubMed. Vi går igenom olika delar av en sökning, repeterar grundfunktionerna, MeSH-termer, vad som kännetecknar en strukturerad sökning, och hur man bygger en sökning från början till slut. För att se kommande kurstillfällen och anmäla dig, sök på PubMed i Lärande- och kompetensportalen.

Åtkomst hemifrån

För att komma åt sjukhusbibliotekens e-resurser när du inte jobbar på en regiondator klicka på länken och logga in med samma identitet som till regionens intranät.

När det gäller tjänsterna BrowZine, ClinicalKey och DynaMed behöver du registrera ett konto för att alla funktioner ska fungera. Kontot måste registreras på en regiondator.

Kontakta sjukhusbiblioteken om du behöver hjälp med registrering och inloggning till tjänsterna.