Navigera till sidans huvudinnehåll

E-biblioteket

Du som är anställd i Region Jönköpings län har tillgång till medicinska e-tidskrifter, e-böcker, databaser och kliniska kunskapsstöd. 

 

E-böcker och e-tidskrifter

BrowZine - webbplattform och app för sjukhusbibliotekens e-tidskrifter

Publication Finder - sjukhusbibliotekens e-tidskrifter och e-böcker från A till Ö

 

Referensdatabaser

PubMed -  största medicinska databasen

ClinicalKey - medicinsk söktjänst med e-böcker och e-tidskrifter 

CINAHL - omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi

Cochrane Library - systematiska översikter inom medicin och andra hälsovårdsspecialiteter

PsycINFO  - psykologi, psykiatri, sociologi, beteendevetenskap

AMED - arbetsterapi, fysioterapi, alternativmedicin

SveMed+ - referenser till nordiska tidskriftsartiklar inom medicin och vård

ERIC - databas inom pedagogik, psykologi

 

Kliniska kunskapsstöd

DynaMed - sök på symptom, behandling, diagnos och få sammanfattningar av den senaste evidensen, skrivna och granskade av läkare och forskare som är experter på ämnet. Om du skapar ett personligt konto på DynaMed får du tillgång till allt innehåll hemifrån i webbläsaren eller som mobilapp.

Isabel - verktyg för differentialdiagnostik

PubMed Clinical Queries - sökverktyg med inbyggt metodfilter för kliniska frågeställningar

FAKTA - ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län

Nationellt kliniskt kunskapsstöd - kunskapsstöd för dig som arbetar nära patienten

Rikshandboken i barnhälsovård - metod- och kunskapsstöd för dig som arbetar i barnhälsovården

Vårdhandboken - kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och anvisningar

 

Evidensbaserad medicin

Cochrane Library - innehåller metaanalyser i fulltext, samt referenser till randomiserade kontrollerade studier inom till exempel medicin och vårdvetenskap.

OTseeker - arbetsterapi, systematiska översikter, kliniska prövningar, ej fulltext

PEDro - sjukgymnastik,  systematiska översikter, kliniska prövningar, randomiserade kontrollerade studier, ej fulltext.

PubMed Clinical Queries - sökverktyg med inbyggt metodfilter för kliniska frågeställningar

PsycBITE - behandling vid förvärvade hjärnskador, systematiska översikter m.m.

SBU - statens beredning för medicinsk och social utvärdering

SpeechBITE - logopedi, systematiska översikter m.m.

TRIP (Turning Research into Practice) - verktyg för att hitta kliniska forskningsbevis

 

Läkemedelsdatabaser

Drugline - evidensbaserad databas som innehåller frågor och svar

Drug Monographs (ClinicalKey) - läkemedelsmonografier i ClinicalKey

Janusinfo - läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Micromedex - evidensbaserad tjänst med information om läkemedel, toxiska substanser, ört- och alternativmediciner, läkemedelsbehandling, biverkningar och interaktioner. Använd Chrome som webbläsare. Kontakta medicinska fackbiblioteket för inloggningsuppgifter. 


Böcker, avhandlingar, uppsatser m.m

Bibliotekskatalogen & bibliotekskonto - i bibliotekskatalogen kan du söka böcker och andra medier på sjukhusbiblioteken i Region Jönköpings län. Med ett eget bibliotekskonto kan du reservera böcker, förlänga dina lån och få en översikt över dina reservationer och lån.

Äldre medicinska tidskrifter på sjukhusbiblioteket - via länken kommer du till sjukhusbibliotekens bestånd av äldre tryckta tidskrifter i Libris.

Libris -  den nationella bibliotekskatalogen

DiVA - forskningspublikationer och studentuppsatser 

SwePub - vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten

Uppsök i Libris - examensarbeten och uppsatser i fulltext

 

Sökmotor

Google Scholar

 

Övrigt

Cochrane Sverige

GRADE Working Group  - från evidens till rekommendationer  

Internetmedicin.se - översikter av svenska experter, referenser ur svenska och internationella tidskrifter, böcker

Internetodontologi.se - kunskapsdatabas för tandvårdspersonal

Kunskapsguiden.se - webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Stöd och vägledning för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården

Nationella riktlinjer - Socialstyrelsen

SIS - Svenska Instiutet för Standarder

Sällsynta hälsotillstånd - Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd

 

Sökhjälp

Svensk MeSH - medicinska ämnesord - ordlista

Termer för upplevelser och bemötande i olika former

Manualer

Manual Cinahl

Manual - lägga upp en stående sökning i databaserna AMED, CINAHL eller PsycINFO

Manual MyNCBI (spara dina sökningar i PubMed och få uppdateringar)

Manual PsycInfo

Manual PubMed


Behöver du hjälp med att söka information? Boka tid för enskild handledning eller skicka ditt sökuppdrag till oss

Vill du lära dig att söka mer metodiskt i PubMed? Anmäl dig till kursen: Fördjupad sökning i
PubMed. Vi går igenom olika delar av en sökning, repeterar grundfunktionerna, MeSH-termer, vad som kännetecknar en strukturerad sökning, och hur man bygger en sökning från början till slut. Anmäl dig i Lärande- och kompetensportalen.


Åtkomst hemifrån

För att komma åt sjukhusbibliotekens e-resurser när du inte jobbar på en regiondator klicka på länken och logga in med samma identitet som till regionens intranät.

När det gäller tjänsterna BrowZine, ClinicalKey och DynaMed behöver du registrera ett konto för att alla funktioner ska fungera. Kontot måste registreras på en regiondator.

Kontakta sjukhusbiblioteken om du behöver hjälp med registrering och inloggning till tjänsterna.