Navigera till sidans huvudinnehåll

E-biblioteket

Du som är anställd i Region Jönköpings län har tillgång till medicinska e-tidskrifter, e-böcker, databaser och kliniska kunskapsstöd. 

E-böcker och e-tidskrifter

BrowZine är en webbplattform och app för sjukhusbibliotekens e-tidskrifter.
Sök i BrowZine

I Publication Finder kan du söka efter sjukhusbibliotekens e-tidskrifter och e-böcker alfabetiskt och utifrån ämne.
Sök i Publication Finder 

Referensdatabaser

PubMed
National Library of Medicines stora databas med innehåll från Medline, tidskrifter och böcker.
Sök i PubMed

Clinical Key
Medicinsk söktjänst med e-böcker och e-tidskrifter.
Sök i ClinicalKey 

CINAHL
Databas med referenser till tidskriftsartiklar inom omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi.
Sök i CINAHL

Cochrane Library
Kunskapsbank för evidensbaserad sjukvård . Innehåller systematiska översikter inom medicin och andra hälsovårdsspecialiteter.
Sök i Cochrane Library 

PsycINFO
Databas med referenser till tidskriftsartiklar inom psykologi, psykiatri, sociologi, beteendevetenskap
Sök i PsycINFO

AMED
Databas med referenser till tidskriftsartiklar inom psykologi, psykiatri, sociologi, beteendevetenskap. 
Sök i AMED 

SveMed+
Bibliografisk databas med referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. Från och med januari 2020 uppdateras inte längre SveMed+ med nytt material.
Sök i SveMed+

ERIC
Databas med litteraturreferenser inom utbildning, pedagogik och lärande.
Sök i ERIC 

Kliniska kunskapsstöd

DynaMed
Ett kliniskt kunskapsstöd där du kan söka på symptom, behandling, diagnos och snabbt få den senaste sammanfattade evidensen, skrivna och granskade av läkare och forskare som är experter på ämnet. Skapa ett personligt kontooch få tillgång till allt innehåll hemifrån i webbläsaren eller som mobilapp.
Sök i DynaMed

Isabel
Ett differentialdiagnosverktyg som hjälper läkare att ställa diagnos vid behandlingstillfället. Utvärderar patientens demografi, tillstånd och symptom för att generera en lista av potentiella diagnoser i sannolikhetsordning.
Sök i Isabel

PubMed Clinical Queries
Ett sökverktyg med inbyggt metodfilter för kliniska frågeställningar.
Sök i PubMed Clinical Queries 

FAKTA
Ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län.
Sök i FAKTA 

Nationellt kliniskt kunskapsstöd
Kunskapsstöd för dig som arbetar nära patienten.
Sök i Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Rikshandboken i barnhälsovård
Metod- och kunskapsstöd för dig som arbetar i barnhälsovården.
Sök i Rikshandboken i barnhälsovård

Vårdhandboken
Nationell vårdhandbok med kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och anvisningar.
Sök i Vårdhandboken

Evidensbaserad medicin

Cochrane Library
Kunskapsbank för evidensbaserad sjukvård . Innehåller systematiska översikter inom medicin och andra hälsovårdsspecialiteter.
Sök i Cochrane Library 

OTseeker
OTseeker är en databas som innehåller sammanfattningar av systematiska översikter, randomiserade kontrollerade studier och andra resurser som är relevanta för arbetsterapiinterventioner (ej fulltext).
Sök i OTseeker

PEDro - sjukgymnastik,  systematiska översikter, kliniska prövningar, randomiserade kontrollerade studier, ej fulltext.

PubMed Clinical Queries - sökverktyg med inbyggt metodfilter för kliniska frågeställningar

PsycBITE - behandling vid förvärvade hjärnskador, systematiska översikter m.m.

SBU - statens beredning för medicinsk och social utvärdering

SpeechBITE - logopedi, systematiska översikter m.m.

TRIP (Turning Research into Practice) - verktyg för att hitta kliniska forskningsbevis

Läkemedelsdatabaser

Drugline - evidensbaserad databas som innehåller frågor och svar

Drug Monographs (ClinicalKey) - läkemedelsmonografier i ClinicalKey

Janusinfo - läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Micromedex - evidensbaserad tjänst med information om läkemedel, toxiska substanser, ört- och alternativmediciner, läkemedelsbehandling, biverkningar och interaktioner. Använd Chrome som webbläsare. Kontakta medicinska fackbiblioteket för inloggningsuppgifter. 

Böcker, avhandlingar, uppsatser m.m.

Bibliotekskatalogen & bibliotekskonto - i bibliotekskatalogen kan du söka böcker och andra medier på sjukhusbiblioteken i Region Jönköpings län. Med ett eget bibliotekskonto kan du reservera böcker, förlänga dina lån och få en översikt över dina reservationer och lån.

Äldre medicinska tidskrifter på sjukhusbiblioteket - via länken kommer du till sjukhusbibliotekens bestånd av äldre tryckta tidskrifter i Libris.

Libris -  den nationella bibliotekskatalogen

DiVA - forskningspublikationer och studentuppsatser 

SwePub - vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten

Uppsök i Libris - examensarbeten och uppsatser i fulltext

Sökmotor

Google Scholar

Övrigt

Cochrane Sverige

GRADE Working Group  - från evidens till rekommendationer  

Internetmedicin.se - översikter av svenska experter, referenser ur svenska och internationella tidskrifter, böcker

Internetodontologi.se - kunskapsdatabas för tandvårdspersonal

Kunskapsguiden.se - webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Stöd och vägledning för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården

Nationella riktlinje, Socialstyrelsen

Svenska institutet för standarder (SIS)

Sällsynta hälsotillstånd, Socialstyrelsens kunskapsdatabas 

Sökhjälp

Svensk MeSH - medicinska ämnesord - ordlista

Termer för upplevelser och bemötande i olika former

Manualer

Manual Cinahl

Manual - lägga upp en stående sökning i databaserna AMED, CINAHL eller PsycINFO

Manual - spara sökningar och referenser och skapa bevakningar i PubMed

Manual PsycInfo

Manual PubMed

Behöver du hjälp med att söka information?

Sökhjälp och manualer

Vill du lära dig att söka mer metodiskt i PubMed? Anmäl dig till kursen: Fördjupad sökning i
PubMed. Vi går igenom olika delar av en sökning, repeterar grundfunktionerna, MeSH-termer, vad som kännetecknar en strukturerad sökning, och hur man bygger en sökning från början till slut.

Anmäl dig i Lärande- och kompetensportalen

Åtkomst hemifrån

För att komma åt sjukhusbibliotekens e-resurser när du inte jobbar på en regiondator klicka på länken och logga in med samma identitet som till regionens intranät.

När det gäller tjänsterna BrowZine, ClinicalKey och DynaMed behöver du registrera ett konto för att alla funktioner ska fungera. Kontot måste registreras på en regiondator.

Kontakta sjukhusbiblioteken om du behöver hjälp med registrering och inloggning till tjänsterna.