Navigera till sidans huvudinnehåll

Sjukhusbibliotekens utbildningar och visningar

Sjukhusbiblioteken erbjuder en rad utbildningar och visningar.

Utbildningar

Håll utkik i Lärande- och Kompetensportalen!

Visningar

Vi kommer gärna till din arbetsplats och berättar om våra tjänster och resurser.

Ge oss fem, femton eller trettio minuter så berättar vi om användbara appar som BrowZine, kliniska kunskapsstöd som UpToDate, databaser som ClinicalKey, eller det ni är intresserade av.

Ring eller mejla för att boka in oss på något av era möten. Ta hjälp av sjukhusbiblioteken för kompetensutveckling på din arbetsplats. Vi kan till exempel lära dig att söka i olika databaser och visa var du hittar evidensbaserade resurser.

Manualer och lathundar

Manual Cinahl

Manual EndNote 20

Manual - lägga upp en stående sökning i databaserna AMED, CINAHL eller PsycINFO

Manual MyNCBI - spara sökningar i PubMed

Manual PsycInfo

Manual PubMed