Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic Uppmärksamhetssignal (UMS), registrering av förskrivningsrestriktioner, rekommendation

När förskrivningsrestriktioner är beslutade ska detta dokumenteras i journalanteckning samt i Uppmärksamhetssignalen. Informationen initieras av vården och  patienten ska alltid informeras om vad som noterats. Ansvarig för registrering och dokumentation av förskrivningsrestriktioner är förskrivare i Region Jönköpings län.

Beskrivning av hur registrering går till finns i ”Uppmärksamhetssignal (UMS) – manual” samt i ”Rekommenderat arbetssätt överenskommelse 2.0 Cosmic”.

 

Registrering i Uppmärksamhetssignalen

Förskrivningsrestriktioner ska registreras under:

         Typ: Vårdrutinavvikelse

         Förskrivningsrestriktioner

I kommentarsfältet ska omfattningen av förskrivningsrestriktioner anges:

         Vilket eller vilka läkemedel som omfattas

         Vilken eller vilka förskrivare, alternativt vårdenhet, som får förskriva aktuella läkemedel till patienten

I fältet Omprövningsdatum ska datum och tid för omprövningen anges, tillsammans med orsak till omprövning i fältet Omprövningsorsak.

Länk till relevant journalanteckning kan läggas till i samband med att registreringen görs, men kan även länkas i efterhand.

Registreringen blir synlig i Uppmärksamhetssignalen i patientlisten och syns i klartext via tooltip:

 

Journalanteckning om förskrivningsrestriktioner

Journalanteckning Uppmärksamhetsinformation

Registrering i uppmärksamhetssignalen ska kompletteras med en journalanteckning som anger ytterligare information. Sökordet Uppmärksamhetsinformation, och därefter sökordet Vårdrutinavvikelse ska används. Här dokumenteras t.ex. orsaken till förskrivningsrestriktionen, vad som gjorts tidigare kring detta.

 

Journalanteckning Överenskommelse

Om det finns en överenskommelse, ett så kallat ”Patientkontrakt”, kring nästa steg i behandlingen dokumenteras detta under sökordet Överenskommelse, och därefter Sammanhållen plan och Läkemedelsplan. Välj ”Patienten samtycker till innehållet i ’Patientinformation- beroendeframkallande läkemedel’” i flervalsfältet. Patientinformationen finns i Fakta-dokumentet ”Svårt smärta och opioidbehandling” och kan skrivas ut och lämnas till patienten i samband med att överenskommelsen görs och dokumenteras.

 

Framtaget i samverkan med Malin Holmqvist, läkemedelsstrateg/apotekare Folkhälsa och sjukvård, Stab.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Malin Holmqvist

Gäller från

2023-06-07

Version

3.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Maria Carlström

Dokument-ID

272930

Källa

Evolution