Navigera till sidans huvudinnehåll

Funktionsnedsättning och funktionshinder

Det finns olika begrepp som används för att beskriva en funktionsnedsättning eller ringa in frågor kring livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Enligt socialstyrelsen definieras funktionsnedsättning som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Ett funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Många gånger handlar det om bristande tillgänglighet. Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Offentlig verksamhet har ett stort ansvar att utforma miljöer, information, kommunikation service och tjänster så att alla kan ta del av välfärden på lika villkor.