Navigera till sidans huvudinnehåll

Läkemedel i vårdens övergångar

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län arbetar för att förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar, dvs när patienten skrivs in respektive skrivs ut från sjukhus, byter vårdgivare och/ eller vårdnivå. Följande punkter är centrala för en god och säker vård:

Läkemedelsavstämning

Läkemedelslista

Läkemedelslistan från journalsystemet Cosmic kan nås av patienten via 1177 - journalen på nätet samt av vårdpersonal via NPÖ.

Information och utbildning kring hantering av läkemedelslista i Cosmic ges av Region Jönköpings läns apotekare. Utbildningstillfällen ordnas regelbundet, se Utbildning i Cosmics läkemedelsmodul

Dokumentation av läkemedel

  • Dokumentera läkemedelsförändringar som görs under vårdtiden/ mottagningsbesöket i journaltext under sökord Läkemedelsförändring, se rutin Dokumentation av läkemedel i journalsystemet Cosmic
  • Dokumenationen ska svara på frågorna: vilket läkemedel, varför, mål och hur länge.

Överenskommelse kring fortsatt behandling

Den som förskriver ett läkemedel ansvarar för behandling och uppföljning av insatt ordination. I en vårdövergång kan ansvar för behandling och uppföljning lämnas över till annan förskrivare genom en överenskommelse, se LOKs och Läkarförbundets riktlinjer Ansvar för patientens ordinerade läkemedel - läkemedelslista.

Tillgång till läkemedel i vårdövergångar

  • Förvissa dig om att patienten praktiskt kan påbörja sin läkemedelsbehandling, dvs att läkemedel finns tillgängligt och att patienten kan hantera dem.