Navigera till sidans huvudinnehåll

Läkemedel i vårdens övergångar

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län arbetar för att förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar, dvs när patienten är på ett mottganingsbesök, skrivs in respektive skrivs ut från sjukhus, byter vårdgivare och/ eller vårdnivå.
Detta är centralt för en god och säker vård i vårdövergångar:

Läkemedelsavstämning

Läkemedelslista

Läkemedelslistan från journalsystemet Cosmic kan nås av patienten via 1177 - journalen på nätet samt av vårdpersonal via NPÖ.

Information om och utbildning i läkemedelslista i Cosmic ges av Region Jönköpings läns apotekare. Utbildningstillfällen ordnas regelbundet, se LOK - Lärande- och Kompetensportalen

Dokumentation av läkemedel

Läkemedelsförändringar som görs under vårdtiden/ mottagningsbesöket dokumenteras av förskrivaren i patientsjournalen under sökord Läkemedelsförändring, se rutin Dokumentation av läkemedel i journalsystemet Cosmic. Dokumenationen ska svara på frågorna: vilket läkemedel, varför, mål och hur länge.

Överenskommelse kring fortsatt behandling

Den som ordinerar ett läkemedel ansvarar för uppföljning av insatt ordination. I en vårdövergång kan ansvar för behandling och uppföljning lämnas över till annan förskrivare genom en överenskommelse, se LOKs och Läkarförbundets riktlinjer Ansvar för patientens ordinerade läkemedel - läkemedelslista. Patienten behöver få information om sin fortsatta behandling, i en överenskommelse kring fortsatt vård.

Tillgång till läkemedel i vårdövergångar

Förvissa dig om att patienten praktiskt kan påbörja sin läkemedelsbehandling, dvs att läkemedel finns tillgängligt och att patienten kan hantera dem.