Navigera till sidans huvudinnehåll

Hjärt-lungräddning Höglandssjukhuset

Kan vi rädda fler av de patienter som drabbas av hjärtstopp på sjukhus?

ERC lägger stor vikt vid att ha ett fungerade system för att i tid upptäcka tecken på försämring hos inneliggande patienter och en struktur för hur eventuella försämringar ska hanteras. Alla sjukhus ska också ha en fungerade larmorganisation med kompetens i A-HLR som kan rycka ut om ett hjärtstopp inträffar.

HLR-rådets mål för hjärtstopp inom sjukvården är:

  • start av HLR inom 1 minut
  • larm inom 1 minut
  • defibrillering inom 3 minuter vid VF/VT
  • uppföljning av all hjärtstoppsbehandling