Navigera till sidans huvudinnehåll

Det här är 1177

1177 är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Invånare kan besöka 1177.se, logga in för personliga e-tjänster och ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. 1177 är ett samarbete mellan Sveriges regioner. 1177 finns på webb och telefon och har öppet dygnet runt.

Om 1177, 1177.se

Vi i Region Jönköpings län driver vår egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning, avgör vilket utbud av tjänster som ska erbjudas till invånarna i länet och producerar regional information med mera. Vi deltar också aktivt i olika nätverk för utveckling och dialog kring 1177.

Varumärket 1177

Tjänsterna inom 1177 har hög kännedom, högt förtroende och hög användning. En framgångsfaktor är att vi alltid utgår från vår varumärkesplattform som vägleder oss i hur vi vill uppfattas, och hur vi ska agera för att lyckas med det.

Nästan alla invånare känner till 1177 och har ett stort förtroende för oss. Det ger oss möjlighet att nå fram med vår information och skapa värden och nyttor för varje enskild person.

Vad vi erbjuder

1177 erbjuder råd, kvalitetssäkrad information, e-tjänster och inspiration inom hälsa och vård.

Man kan ringa 1177 för att få sjukvårdsrådgivning eller besöka 1177.se för innehåll och tjänster på både nationell och regional nivå. 1177 erbjuder information om hälsa, sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter.

På 1177.se kan man söka och hitta vårdmottagningar och logga in för att kontakta och göra ärenden i vården. Genom att logga in på 1177.se kan man förnya recept, läsa sin journal, av- och omboka tider i vården, ta del av internetbehandling eller delta i ett stödprogram.

Läs mer om varumärket 1177 och vår värdegrund:

1177 - Vårt varumärke, 1177.se

Varumärket 1177 i Region Jönköpings län

Här kan du läsa om hur vi arbetar med varumärket 1177 i Region Jönköpings län:

Så här stärker vi varumärket 1177

Varumärkesansvariga för varumärket 1177 i Region Jönköpings län är Kommunikationsavdelningen (1177-redaktionen). Har du frågor - mejla 1177-redaktionen

Så här ser vi till att vi har relevant innehåll på 1177.se

Vi ser till att allt regionalt innehåll på 1177.se ska vara faktagranskat, relevant och följa riktlinjerna för webbplatsen 1177.se.

Så här ser vi till att ha relevant innehåll på 1177.se

Våra rutiner och riktlinjer:

Webbplatsen 1177.se

Så här gör vi för att ge korrekta kontaktuppgifter

Via tjänsten "Hitta vård" på 1177.se finns kontaktuppgifter, öppettider och e-tjänster för kontakt med Region Jönköpings läns vårdmottagningar och tandvårdsmottagningar.

Hitta vård, 1177.se

Våra rutiner och riktlinjer:

Kontaktsidor på 1177.se

Så här gör vi för att kunna erbjuda e-tjänster

Via 1177 e-tjänsterna erbjuder vi invånarna en säker digital ingång till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. I Region Jönköpings län erbjuder alla mottagningar invånare e-tjänster för att se personlig vårdinformation, kontakta vården på ett säkert sätt och få stöd och behandling på distans. 

Om 1177 e-tjänsterna

När du loggar in på 1177.se, 1177.se

Våra rutiner och riktlinjer:

1177 e-tjänster

Så här ger vi sjukvårdsrådgivning på telefon

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning dit man kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer behovet av vård, ger råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

När du ringer 1177, 1177.se

Så här ger vi sjukvårdsrådgivning på telefon

Statistik för 1177

Här hittar du statistik som visar hur 1177 används:

Utveckling av ehälsa och 1177

Det pågår ständigt utveckling av 1177 och olika projekt inom ehälsaområdet, både på nationell och regional nivå och regi. Det kan handla om allt från kraftsamling inom specialistvården för digitala vårdmöten och ökad användning av befintliga e-tjänster till 1177s roll i omfattande förflyttningar och projekt som till exempel "Första linjens digitala vård".

Inom ramen för Ineras uppdrag åt bl a regionerna i landet sker utveckling för att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden.

Läs mer:

Utveckling, inera.se

SKR arbetar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Vården ska präglas av patientsäkerhet, tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet. Vårdens digitalisering och patientens väg genom vården är centrala utvecklingsområden där SKR:s engagemang är stort. Läs mer om SKRs utveckling inom t ex e-hälsa:

Utveckling av verksamhet - e-hälsa, SKR.se

I Jönköpings län sker utveckling genom att skapa ännu bättre hälsa och vård till lägre kostnader genom att systematiskt förbättra processer och arbetssätt från mycket bra till bästa möjliga. Ett utvecklingsområde i länet är e-hälsa. Läs mer:

Uveckling i Jönköpings län - Hälso- och sjukvård - E-hälsa, rjl.se