Navigera till sidans huvudinnehåll

Årshjul för hygienombud

Årshjulet för hygienombud är en kalender med olika vårdhygieniska teman och aktiviteter varje månad.

Syftet med årshjulet är att erbjuda tips och idéer på olika aktiviteter för att öka kunskapen om hygien och sprida information till kollegor på sin enhet. För att ha en god följsamhet och kunskap om hygienrutiner på arbetsplatsen behöver kollegor ständigt påminnas och ämnet behöver lyftas regelbundet. Årshjulet ska hjälpa hygienombuden att göra just detta. 

Årshjulet passar till hygienombud inom både kommunal vård och omsorg samt inom privat och regional vård. Det är frivilligt att göra aktiviteterna. Du väljer själv när under månaden det ska utföras. Det är inte nödvändigtvis hygienombudet som ska hålla i aktiviteterna, det kan lika väl vara en chef eller kollega. Följsamhetsmätningar av basala hygienrutiner och klädregler ska ske som vanligt enligt lokala rutiner.

Tips för ett lyckat utförande

Involvera din chef
Gå gärna igenom årshjulet och aktiviteterna med din chef och gör en plan för hur och när de kan utföras, då vissa aktiviteter kräver att förberedelser görs i god tid. Det kan handla om att det finns lokal tillgänglig för att visa film eller att chefen ska sprida information på ett möte. Be gärna din chef om att få lite tid för att göra aktiviteterna.

Informera din arbetsplats
Du eller din chef kan informera kollegorna om årshjulet och vad det kommer innebära för dem då det är viktigt att de får information och är förberedda.

September

Den här månaden är temat Basala hygienrutiner och klädregler.

Observatör för en dag:
Aktiviteten innebär att du som hygienombud ska be dina kollegor att bli observatörer av basala hygienrutiner och klädregler denna månad. Syftet med aktiviteten är att öka kunskap och medvetenhet om följsamheten till hygienrutiner samt att skapa en kultur på arbetsplatsen där det är okej att hjälpa och påminna varandra att följa hygienrutiner.

 • Gör så här:
  Skriv ut följande Protokoll och Instruktion till tillfällig observatör av basala hygienrutiner och klädregler. Du kan behöva skriva ut flera.
 • Placera ut protokollet på en central plats, exempelvis fikarum eller avdelningsstation. På protokollet kan observatörerna fylla i sina observationer, resultatet blir synligt för alla.
 • Informera utvalda kollegor och dela ut instruktionen (involvera gärna alla yrkeskategorier på er enhet).
 • Uppmuntra utvalda kollegor att återkoppla resultatet till den de observerat.

Resultatet på protokollet ska inte registreras i det system för mätning av basala hygienrutiner och klädregler som hygienombuden brukar göra. Ni som hygienombud får själva bestämma hur många kollegor som involveras och under hur lång tid. Du kan exempelvis be flera kollegor att göra observationer under hela september månad, eller ett par kollegor per vecka.

Alternativ aktivitet
Om septembers aktivitet inte passar, exempelvis ni som jobbar självständigt, ges här ett alternativ:

 • Visa någon av följande filmer om basala hygienrutiner och klädregler på din arbetsplats.
 • Läs diskussionsfrågorna för dina kollegor efter filmen och låt dem diskutera tillsammans. 

Filmer

Diskussionsfrågor

 • Följer alla medarbetare basala hygienrutiner och klädregler på er arbetsplats?
 • Ser ni några särskilda moment där det är svårt att följa basala hygienrutiner och klädregler?
 • Vad tror ni att ni kan göra för att förbättra följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler?

Oktober

Den här månaden är temat luftvägsvirus.

Aktiviteten innebär att du som hygienombud ska uppmärksamma och förbereda dina kollegor på den kommande säsongen med luftvägssmittor. Du kan sprida information genom att sätta upp affischer och dokument med kort information om luftvägsvirus och aktuell skyddsutrustning samt påminna om digital utbildning och vikten av personalvaccination.  

Affischerna består av:

Gör såhär:

Vård- och omsorgspersonal löper en ökad risk att utsättas för influensasmitta och själva insjukna. Det finns även en risk att infekterad personal sprider influensa till patienter. Erfarenheter av utbrott av influensa inom vård- och omsorgsverksamheter visar att sjuk personal ofta är en viktig bidragande orsak till smittspridningen. Personal bör alltså vaccinera sig både för att skydda sig själv och för att skydda andra.

All personal med patientnära arbete inom vård och omsorg rekommenderas vaccination mot influensa. Särskilt angeläget är det att personer som själva har riskfaktorer för svår influensa eller som arbetar med infektionskänsliga patienter vaccinerar sig. Influensavaccin ges som en dos inför influensasäsongen. Eftersom skyddseffekten är kortvarig och vaccinets sammansättning ofta ändras måste vaccinationen upprepas årligen.

Läs mer här: Personalvaccination

 • Glöm inte att ta ner affischerna när aktiviteten avslutas

November

Den här månaden är temat tarmsmitta.

Vintern är framför oss och det är dags att förbereda kollegor för vinterkräksjuka och andra tarmsmittor.

Månadens aktivitet är en frågesport innehållande frågor om tarmsmittor och hur vi ska hantera dem i vård och omsorg.

Återkoppla gärna svaren till kollegorna efteråt. Facit till vissa frågor innehåller även en förklarande text som är bra att läsa för ett ökat lärande.

Nedan presenterar vi olika förslag på hur ni kan gå tillväga, beroende på om ni vill göra en tipsrunda eller bara snabbt vill läsa frågorna för era kollegor. Det finns anpassade frågor till kommunal vård och omsorg, slutenvård och primärvård.

Förslag på genomförande:

 • Skriv ut ”Tipsrunda” där en fråga står på varje papper, och gör en traditionell tipspromenad. Sätt upp de olika frågorna på arbetsplatsen och be kollegorna att gå runt och svara på frågorna. Be dem lägga sina namnade svar i ett kuvert/plastficka. Samla in och rätta svaren vid en senare tidpunkt och meddela en vinnare.
 • Skriv ut ”Frågebladet” där alla frågor är samlade på ett och samma papper. Sätt upp frågebladet och svarsformuläret på en allmän plats på arbetsplatsen där alla kan se. Be kollegorna att ta del av frågesporten när de hinner och be dem lägga sina namnade svar i ett kuvert/plastficka. Samla in och rätta svaren vid en senare tidpunkt och meddela en vinnare.
 • Skriv ut ”Frågebladet” och läs frågorna högt för kollegorna under en bestämd tidpunkt, exempelvis under ett APT, en eftermiddagsfika eller annan tidpunkt där många är samlade. Be alla svara på svarsformulären. Läs svaren högt och be var och en att rätta själva.
 • Gör en egen digital tävling på t.ex. Kahoot/mentimeter med frågorna och svaren, och genomför under på ett APT eller liknande.

Lättare alternativ:

 • Skriv ut ”Frågebladet” och facit och placera på en allmän plats, exempelvis personalrum och be kollegor att läsa och gissa svaren.

Slutenvård och primärvård
Tipsrunda, Frågeblad, frågeblad med facit och Svarsformulär

Kommunal vård och omsorg
Tipsrunda, Frågeblad, frågeblad med facit och Svarsformulär

För extra motivation
För att öka motivationen ytterligare kan det vara kul med ett litet pris till vinnaren och/eller deltagarna. Ett förslag kan vara att göra som infektionskliniken har gjort: skriv personalens namn på en Japp som de får ta när de har genomfört aktiviteten!

December

Kommer inom kort.